Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын ИТХ

Санал асуулга (1)

ЕБСУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН ХҮҮХЭДТЭЙ ХАРЬЦАХ ХАРЬЦАА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАР ЯМАР ТҮВШИНД БАЙНА ВЭ? (2 нийт санал)
Сумдууд